Háttér

A Hand, nemzetközi humanitárius és fejlesztési civil szövetség csapata és tagszervezetei 2003 óta azon dolgoznak, hogy a fejlesztési és humanitárius tevékenység (azaz nemzetközi fejlesztési együttműködés – NEFE) Magyarországon még hatékonyabbá, elismertebbé és láthatóbbá váljon. 

Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik.

 photo

Küldetés

A globális problémák és kihívások minden országot és állampolgárt érintenek, hiszen ezek nem állnak meg az államhatároknál. Így amikor például a szegénységről, a klímaváltozásról vagy éppen a természet- és ember által okozott katasztrófákról beszélünk, nem mondhatjuk azt, hogy ez kizárólag a szegény országok ügye. Ezek csak együttes erővel számolhatóak fel.

Mivel Magyarország is a nemzetközi rendszer része és tagja az ENSZ-nek, az EU-nak és az OECD-nek, nem csak morális, de jogi kötelességünk is a nálunk jelentősen szegényebb országok támogatása és fejlődésük segítése. Ezt az a tény még inkább indokolja, hogy Magyarország EU-tagságának megszerzéséig maga is részesült hasonló támogatásokban.

A Hand csapata és tagszervezetei 2003 óta azon dolgoznak, hogy ehhez kapcsolódó fejlesztési és humanitárius tevékenység (azaz nemzetközi fejlesztési együttműködés –NEFE) Magyarországon még hatékonyabbá, elismertebbé és láthatóbbá váljon. Célunk, hogy mind a magyar állam és a politikusok, mind pedig a magyar állampolgárok

  • Felismerjék döntéseik súlyát és;
  • Felelősséget vállaljanak a globális, mindenkit érintő problémák megoldásában és megelőzésében.

A több hónapos előkészítő munka után az Egyesület hivatalos alakuló ülésére 2003 június 24-én került sor, ahol a tagok elfogadták a szervezet alapító okiratát, megválasztották az egyesületet irányító elnökség tagjait, és a szervezet elnökét. A Szövetség 12 rendes taggal és 5 megfigyelővel alakult meg, akik vállalták költségvetésükkel arányos tagdíj fizetését is. A szervezet hivatalos bejegyzése 2003 november 7-én történt meg.
A szövetség egyesületi formában működik, és továbbra is nyitott bármely magyar, a nemzetközi segélyezés és fejlesztés területén aktív nonprofit, nem kormányzati szervezet előtt, mely csatlakozni kíván, és egyetért az általa megfogalmazott célokkal és elvekkel.

Ennek érdekében a következő tevékenységeket végezzük:

  • Segítjük tagjainkat a hazai és a nemzetközi források megszerzésében.
  • Tréningeket és kapacitásfejlesztési lehetőségeket biztosítunk és szervezünk a számukra.
  • Tagszervezeteink fenntarthatósági, globális nevelési témájú programjaikat megismertetjük a szélesebb közönséggel és a politikai szereplőkkel.
  • Elősegítjük a tagok és külföldi szervezetek együttműködésével megvalósítandó multilaterális projektek, programok kialakítását.
  • Weboldalunkon, háttéranyagainkban és rendezvényeinken népszerűsítjük a humanitárius és fejlesztési munkát.
  • Kampányt folytatunk a rászoruló országokban történő fejlesztések hatékonyságának növelése érdekében és az önkéntesség elterjesztése céljából.
  • Biztosítjuk a nemzetközi fejlesztésre fordított állami pénzek monitorozását és átláthatóságát.
  • Szakpolitikai tevékenységet és érdekérvényesítést végzünk a mindenkori kormányzat és az uniós döntéshozók irányába
Munkatársak

Találkozz a csapattal!